GEZAMENLIJK PERSBERICHT GS1 Germany, Frug I Com en GS1 Nederland: Duidelijke richtlijnen voor bedrijven AGF-sector bij aanmaken artikelnummer