Voedingscentrum gebruikt data uit GS1 datapool voor app

GS1 Data Source: productgegevens in etiketwijzer-app