Piet Zoomers: EDI is het Esperanto van de mode

Piet Zoomers:GS1 EDI is het Esperanto van de mode