Sierteeltsector omarmt massaal de Floricode-standaard

Ondertekening contract GS1 en Floricode: Sierteeltsector omarmt massaal de standaard