Informatie-uitwisseling is een zorgenkindje

GS1 in de gezondheidszorg: Informatie-uitwisseling is een zorgenkindje