Gezondheidszorg: ‘De roep om uniforme standaarden in de zorg wordt steeds sterker’

Hans Lunenborg, sectormanager gezondheidszorg GS1