‘Op gebied van ketensamenwerking is nog veel te behalen!’

Veranderingen in de mode als aanjager voor standaardisatie - windowshopping