Drogisten Weekblad: Nog veel fouten in productinformatie