GS1 Data Source in Foodservice

GS1 in foodservice: GS1 standaarden
Illustratie GS1 Data Source: uitwisselen productinformatie