Kernwaarden partnerprogramma consultants

Deskundigheid

 • Kunnen onderbouwen hoe tot een bepaald advies of een bepaalde aanpak te zijn gekomen
 • Kunnen onderbouwen of de voorgestelde aanpak en verleende diensten passend zijn voor de vraagstelling van opdrachtgever
 • Kennis en (des)kundigheid op peil houden door het volgen van opleiding, coaching, deelname aan intervisie 


Betrouwbaar

 • Afspraken en toezeggingen nakomen
 • Zorgvuldig omgaan met vertrouwelijke en/of concurrentiegevoelige informatie 


Zorgvuldig

 • Rekening houden met wensen, verwachtingen, rechten en belangen van alle betrokkenen
 • Conclusies op deugdelijke wijze aannemelijk kunnen maken
 • Bewust zijn van effecten op activiteiten binnen en buiten de organisatie
 • Terughoudend met het geven van oordelen over personen binnen de organisatie
 • Als meerdere consultants voor dezelfde opdrachtgever werken, staat de kwaliteit van de opdracht en het belang van de opdrachtgever voorop


Professioneel onafhankelijk

 • Deskundigheid onbelemmerd en naar beste kunnen en weten aanwenden voor opdrachtgever
 • Laat zich niet laten leiden door persoonlijke belangen of belangen van derden
 • Eventuele belangenverstrengeling vooraf kenbaar maken aan opdrachtgever

 

We gebruiken cookies om je een betere gebruikservaring te bieden op deze website. Door te accepteren ga je akkoord met het gebruik van cookies.

Lees meer