Gebruik van de Uniforme Dataset

In overleg met leveranciers, zorginstellingen, brancheorganisaties, beroepsverenigingen is er één uniforme dataset. Afspraak is dat deze gegevens van medische hulpmiddelen (inclusief documentatie CE, DoC en IFU) worden gedeeld via het Global Data Synchronisation Network (GDSN). GS1 helpt hierbij.

Wat betekent dit voor leveranciers?

Wat betekent dit voor leveranciers? - Circle Right

Productdata aanleveren via GS1 Data Source (GDSN)

Productdata uit het Nederlandse tabblad van het ECHO datamodel aanleveren via het Global Data Synchronisation Network (GDSN). In Nederland kan dit via de GDSN datapool: GS1 Data Source.

Wat betekent dit voor leveranciers? - Circle Right

Delen met afnemers

Je productdata delen naar zorginstellingen, distributeurs, groothandelaren. Zij ontvangen de productdata via GS1 Data Source. Geen separate aanvragen meer via Excel.

Wat betekent dit voor leveranciers? - Circle Right

Nieuwe velden voor steriele hulpmiddelen vullen

De nieuwe velden voor onder andere informatie over steriele hulpmiddelen zijn sinds 25 februari 2023 opgenomen in GDSN en moeten nu gevuld worden. Excel hoeft niet meer gebruikt te worden voor het delen van productdata.

Wat betekent dit voor leveranciers? - Circle Right

Media items delen

In de Uniforme Dataset is het verplicht om media items te delen; het certificaat, de EU-conformiteitsverklaring, de handleiding (IFU), het reinigings-, desinfectie- en sterilisatievoorschrift en de productafbeelding. Meer informatie

Wat betekent dit voor zorginstellingen? (ziekenhuizen en klinieken)

Wat betekent dit voor zorginstellingen? (ziekenhuizen en klinieken) - Circle Right

GS1 Data Source: productdata van medische artikelen

Veel productinformatie (medische hulpmiddelen klasse III, II en I) van de Uniforme Dataset is vanuit de leverancier beschikbaar via de datapool GS1 Data Source (GDSN). Deze data deelt de leverancier via het Global Data Synchronisation Network met de zorginstelling.

Via GS1 Data Source (GDSN) ontvangen zorginstellingen gestandaardiseerde productdata van medische artikelen, dit kan automatisch geïntegreerd worden met interne systemen. 

Sinds 25 februari 2023 is de volledige uniforme dataset opgenomen in GDSN. Zodra leveranciers de velden met data hebben gevuld, wordt het Excel niet meer gebruikt. Bekijk het datamodel welke gegevens in GDSN staan. 

Wat betekent dit voor zorginstellingen? (ziekenhuizen en klinieken) - Circle Right

Dataset voor meerdere afdelingen van zorginstelling

Geen aparte aanvragen meer van afdelingen binnen één ziekenhuis. Via GS1 Data Source kunnen alle afdelingen productdata van medische hulpmiddelen ontvangen en opnemen in interne systemen. 

Bijna alle ziekenhuizen zijn aangesloten op GS1 Data Source (GDSN), de productdata wordt nu vaak alleen nog gebruikt door de OK, logistiek en/of inkoop. Ben jij werkzaam op een andere afdeling? Mail naar healthcare@gs1.nl voor meer informatie en de contactpersoon hiervoor binnen jouw zorginstelling.

Wat betekent dit voor zorginstellingen? (ziekenhuizen en klinieken) - Circle Right

Aanschaf van nieuwe medische hulpmiddelen

Voor de aanschaf van nieuwe medische hulpmiddelen kun je in GS1 Data Source een uitdraai maken van de uniforme dataset als Excel. Als het product daadwerkelijk wordt afgenomen en in het ERP komt kun je de data geautomatiseerd ophalen. 

Wat betekent dit voor de VDSMH?

Wat betekent dit voor de VDSMH? - Circle Right

Landelijke dataset is vervanger voor registratieformulier medische hulpmiddelen

De landelijke uniforme dataset vervangt het registratieformulier medische hulpmiddelen van de VDSMH. In de uniforme dataset zijn nieuwe velden voor te steriliseren medische hulpmiddelen toegevoegd. Deze gegevens zitten in GDSN, waardoor het opvragen van productdata via het gestandaardiseerde Excelbestand komt te vervallen.


Documentatie gemaakte afspraken

X