Bijbestellen GS1 codepakket 10

  • 1. Bestelling
  • 2. Bedrijfsgegevens
  • 3. Contactpersoon
  • 4. Afronden bestelling

Bestelling

De tarieven van GS1 Nederland zijn gebaseerd op de totaalomzet van de onderneming, ongeacht de aard van de omzet. Is de onderneming een zorginstelling? Dan worden de tarieven gebaseerd op het totaal aantal beschikbare bedden. Dit is bepaald door het Bestuur van GS1 Nederland. Indien u starter bent - en nog geen omzetcijfers heeft van het afgelopen jaar - kunt u volstaan met een schatting. Mocht achteraf blijken dat u toch in een lagere omzetcategorie valt, dan vindt creditering plaats van het teveel betaalde. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld.

Onze tarieven zijn gebaseerd op de gekozen variant van het product.