Gedragscode GS1 Nederland

GS1 NEDERLAND is een deelnemersorganisatie. Veel van haar deelnemers concurreren met elkaar. Het gaat daarbij om horizontale zowel als verticale concurrentie. Het heeft tot gevolg dat GS1 NEDERLAND al haar activiteiten moet toetsen aan het Europees en Nederlands mededingingsrecht. GS1 NEDERLAND houdt zich strikt aan de regels van mededingingsrecht, en let er nauwkeurig op deze regels niet te overtreden. Ogenschijnlijk onschuldige activiteiten kunnen serieuze schending van het mededingingsrecht met zich meebrengen. Deelnemers van GS1 NEDERLAND in werkgroepen, stuurgroepen, commissies en dergelijke dienen de concurrentie te bevorderen om consumenten en eindgebruikers meer waarde te bieden. Maar juist omdat concurrenten en deelnemers samenwerken binnen GS1 NEDERLAND verband, dient er met extra zorg gelet te worden op de mededingingsrechtelijke aspecten van die activiteiten om er zeker van te zijn dat het mededingingsrecht strikt wordt nageleefd.

Daarom gelden bij GS1 NEDERLAND de navolgende gedragsregels die aan verandering onderhevig kunnen zijn:

  • Deelname aan activiteiten binnen GS1 NEDERLAND geschiedt altijd op vrijwillig basis, en weigering van een deelnemer te participeren in activiteiten zal nooit afgestraft worden.
  • Eventuele aanbevelingen of adviezen voortkomende uit activiteiten met deelnemers zijn nooit méér dan aanbevelingen of adviezen: iedere deelnemer in GS1 NEDERLAND behoudt te allen tijde de vrijheid om in alle opzichten zijn eigen beleid te bepalen of besluiten te nemen.
  • Iedere uitwisseling van informatie of het maken van afspraken tussen deelnemers over (inkoop)prijzen, onderdelen van kostprijzen en verkoopprijzen, kortingen, inkoop- of verkoopvoorwaarden, marges, kosten, voorgenomen prijsbeleid of timing van prijswijzigingen, promoties, leveringsvoorwaarden, gevoelige bijzonderheden over relaties met afnemers en andere commercieel gevoelige informatie is verboden.
  • Voorafgaand aan vergaderingen dienen geen onderwerpen geagendeerd te worden waarvan vaststaat of vermoed kan worden dat de bespreking hiervan een mededingingsbeperkend karakter heeft of kan hebben. De agenda dient voorafgaand aan de deelnemers te worden toegezonden.
  • Zodra een deelnemer constateert dat de discussie in een vergadering tendeert naar een mededingingsrechtelijke inbreuk, zal de vergadering op dit punt worden stilgelegd totdat de mening van de juridische adviseur van GS1 NEDERLAND dienaangaande is verkregen.
  • Het verzamelen van data zal altijd plaatsvinden conform de protocollen die daarvoor met medewerking van de juridische adviseur van GS1 NEDERLAND zijn ontwikkeld om mededingingsrechtelijke inbreuken te voorkomen.
  • Elke door GS1 NEDERLAND ontwikkelde standaard is altijd gebaseerd op vrijwilligheid.

GS1 biedt deelnemers, waaronder leveranciers van medische hulpmiddelen, adviezen gericht op het toepassen van GS1 standaarden. Medewerkers van deze bedrijven, inclusief hun juridische experts, bepalen hoe deze adviezen worden nageleefd. GS1 is een neutrale organisatie en haar deelnemers hebben en moeten hun eigen koers kunnen bepalen. GS1 medewerkers hebben geen bevoegdheid om namens regelgevende instanties te spreken of om vrijstellingen te verlenen.
GS1 en haar medewerkers zijn niet aansprakelijk voor acties van deelnemers als gevolg van deze adviezen.

We gebruiken cookies om je een betere gebruikservaring te bieden op deze website. Door te accepteren ga je akkoord met het gebruik van cookies.

Lees meer