Fabrikanten en FMD

Wat moet u doen?

Fabrikanten en vergunninghouders zijn verplicht om op iedere verpakking van een geneesmiddel het veiligheidskenmerk aan te brengen en de juiste artikelgegevens bij de nationale hub aan te leveren. Met de GS1 DataMatrix kunt u aan de eisen voldoen. Voor meer informatie bekijkt u paragraaf 4.2 van de impactanalyse.