Disclaimer GS1

Deze website wordt verzorgd door GS1 met als doel gratis informatie te verspreiden. GS1 monitort de kwaliteit van de aangeboden informatie en update deze regelmatig. Niettemin garandeert GS1 geen nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, actualiteit of compleetheid van het materiaal dat deze, of welke gelinkte site dan ook, bevat en accepteert geen enkele hieruit resulterende of hiermee verbonden juridische aansprakelijkheid. Deze website vormt geen alternatief voor onafhankelijk professioneel advies en gebruikers moeten dan ook op hun specifieke omstandigheden afgestemd passend professioneel advies in te winnen. Het materiaal op deze website kan zienswijzen of aanbevelingen van derden bevatten die niet noodzakelijkerwijs de zienswijzen van GS1 of voorkeur voor een bepaalde handelswijze weergeven.

Links naar externe websites

Deze website bevat links naar andere websites extern van GS1. GS1 neemt redelijkerwijs te verwachten zorg in acht bij het linken naar websites maar heeft geen directe controle over de inhoud van de gelinkte sites of wijzigingen daarvan. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om zelf afwegingen te maken wat betreft nauwkeurigheid, actualiteit, betrouwbaarheid en correctheid van de informatie op gelinkte externe websites.

Links naar externe websites houden geen goedkeuring of aanbeveling in van materialen of producten of diensten van derden, aangeboden door of via deze sites. Gebruikers van links aangeboden door deze website zijn er zelf verantwoordelijk voor zich te overtuigen welke organisatie de eigenaar is van de door hun bezochte website.

Veiligheid

GS1 past veiligheidscontroles toe om haar website te beschermen tegen ongeoorloofde toegang. GS1 accepteert geen aansprakelijkheid voor verstoringen van of schade aan de computersystemen, software of data van de gebruiker die het gevolg kunnen zijn van (het gebruik van) deze website. Gebruikers worden aanbevolen passende voorzorgsmaatregelen te nemen om te verzekeren dat, onafhankelijk van wat er dan ook van deze site wordt geselecteerd, dit vrij is van virussen of andere verontreinigingen die computersystemen, software of data van de gebruiker kunnen verstoren of beschadigen.

Kennisgeving omtrent copyright

De inhoud van deze website wordt beschermd door copyright. U mag dit materiaal alleen in onveranderde vorm (inclusief deze kennisgeving) downloaden, tonen, afdrukken en reproduceren voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik of gebruik binnen uw organisatie. Naast gebruik zoals toegestaan door de Nederlandse copyrightwetgeving zijn alle andere rechten voorbehouden. Verzoeken en vragen aangaande reproductie en rechten kunt u sturen aan: GS1 Nederland, Amsterdamseweg 206, 1182 HL Amstelveen, Nederland.

Deze kennisgeving mag niet worden verwijderd. Het is niet toegestaan informatie of materiaal door te sturen, te verspreiden of commercieel in te zetten zonder vooraf schriftelijk toestemming van GS1 te hebben gevraagd.
Het is niet toegestaan de GS1 website te gebruiken om een product of dienst te verkopen of bezoek aan uw website te vergroten.

Linken naar deze site

U mag naar de GS1 website linken, volledig op uw kosten en onder uw eigen verantwoordelijkheid.
U mag de inhoud van geen van de pagina’s van de website wijzigen of bestanden, pagina’s, afbeeldingen, informatie of materialen van deze website framen of van een nieuw format voorzien op een andere website. GS1 behoudt zich het recht voor om linken onmogelijk te maken.

We gebruiken cookies om je een betere gebruikservaring te bieden op deze website. Door te accepteren ga je akkoord met het gebruik van cookies.

Lees meer