Bonneke van Ommen

Ervaring in zorgsegment

 • Zorginstellingen (ziekenhuis, kliniek)
 • Leveranciers (fabrikant, importeur, distributeur)

Over Bonneke

Bonneke is een ervaren projectleider in de gezondheidszorg en inzetbaar als zelfstandig consultant voor leveranciers en zorginstellingen. Ze brengt complexe processen in kaart en kan deze omzetten in bedrijfsprocessen en/of software inrichting. 

Expertises

 • Project Manager
 • IT adviseur
 • Organisatieadviseur / Managementconsultant
 • Kwaliteitsmanagement en Regulatory affairs

Algemene kennis gezondheidszorg

Kennis van operationele- /beleidsprocessen

Zorginstellingen:
•    Data uitwisseling tussen partijen. Registratie van activiteiten. Referentie Groene Hart Ziekenhuis
Leveranciers: 
•    Ervaring met prijssystematieken (opbouw en onderhoud in systemen). Referentie Urotex Medical Supply
•    Artikelopzet en artikelcoderingen en indelingen (data- en datakwaliteit). Referentie Mediq Apotheken Nederland

Kennis van IT systemen en gerelateerde IT standaarden

Zorginstellingen:
•    Chipsoft en Epic
Leveranciers: 
•    JDEdwards en Exact 
•    Product Informatie Management (PIM) 
•    Customer Relation Management (CRM on Demand)

Ervaring met projectmatig werken:

Zorginstellingen:
•    Inrichten, onderhouden en auditen kwaliteitssystemen (ISO 9001/ISO 13485)
Leveranciers: 
•    Implementeren softwaresystemen en bedrijfsprocessen 
•    Implementeren GS1 standaarden
•    Implementeren BDC controletool Casemix 
•    Ontwikkelen Customer Self Service Portaal

Ervaring met verandermanagement:

Zorginstellingen en leveranciers:
Bonneke vindt het belangrijk dat bij het implementeren van nieuwe of wijzigingen van bedrijfsprocessen de nieuwe methode en handelswijze geborgd wordt bij de medewerkers. Want terugvallen in het 'oude' gedrag is een grote valkuil. Ze heeft zich verdiept in Organizational Behaviour Management (OBM), een methode van Aubrey Daniels, die het gewenste gedrag methodisch en op een positieve, effectieve en meetbare manier beïnvloedt. Ook gebruikt ze graag de Leiderschaps Effectiviteitsmethode van Thomas Gordon, die handvatten biedt voor het to-the-point communiceren van de gewenste veranderingen.

Kennis van wet- en regelgeving: 

Zorginstellingen:
•    Landelijk Implantaat Register (LIR)
•    Medical Device Regulation (MDR)
Leveranciers: 
•    Medical Device Regulation (MDR)
•    ISO 9001/ISO 13485
•    Good Distribution Practice (GDP)


Expertisegebieden van Bonneke bij een zorginstelling

Project Manager

 • Initiëren en managen van een project.
 • Het uitvoeren van een projectevaluatie.

Referentie Haaglanden Medisch Centrum

IT adviseur

 • Uitvoeren van een software GAP-analyse tussen bestaande (Ist) situatie en gewenste (Soll) situatie.
 • Adviseren over oplossingsrichting o.b.v. geconstateerde discrepantie tussen bestaande en gewenste situatie van softwaresystemen.
 • Adviseren over het ontwikkelen van IT-oplossingen.

Referentie Groene Hart Ziekenhuis, Haaglanden Medisch Centrum


Expertisegebieden van Bonneke bij een leverancier

Project Manager

 • Opstarten en formeren van een projectorganisatie.
 • Initieren en managen van een project.
 • Het uitvoeren van een projectevaluatie.

Referentie Pluripharm

IT adviseur

 • Uitvoeren van een software GAP-analyse tussen bestaande (Ist) situatie en gewenste (Soll) situatie.
 • Adviseren over oplossingsrichting o.b.v. geconstateerde discrepantie tussen bestaande en gewenste situatie van softwaresystemen.
 • Adviseren over het ontwikkelen van IT-oplossingen.
 • Adviseren bij selectie of aanschaf van nieuwe IT-systemen.

Referentie Pluripharm

Organisatieadviseur / Management consultant

Adviseren over opties en mogelijkheden van GS1 standaarden

 • Realiseren van bewustwording van mogelijkheden die GS1 standaarden kunnen bieden voor de organisatie.
 • Delen van 'best practice' kennis en ervaring van implementaties bij vergelijkbare organisaties.
 • Delen van 'best practice' kennis en ervaring van relevante innovaties uit andere branches.
 • Adviseren over met welke GS1 standaarden en organisatieonderdelen het beste gestart kan worden.

Analyseren van huidige/gewenste situatie en het opzetten Business Case

 • Realiseren van inzicht in de huidige situatie, knelpunten en verbeteringsmogelijkheden van proces, organisatie en IT
 • Vaststellen van de gewenste situatie van proces, organisatie en IT-en kloof (GAP) met de huidige situatie.
 • Betrekken van de eigen organisatie, leveranciers en IT-partners bij beschrijven van gewenste situatie en GAP met huidige situatie.
 • Opstellen van een business case, op basis waarvan directie of bestuur een go/no-go beslissing kan nemen.

Referentie IDA Foundation

Kwaliteitsmanagement en Regulatory affairs

Adviseren over de impact van wet- en regelgeving voor het kwaliteitsmanagementsysteem

 • Kennis van wet- en regelgeving: Afspraken eenduidige codering (ADC), Medical Devices Regulation (MDR), Wet op de medische hulpmiddelen (Wmh), Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), ISO 9001: 2015 en ISO 13485:2016
 • Inhoudelijk interpreteren van de wet- en regelgeving, onderlinge relaties en relevantie ervan vertalen naar het kwaliteitsmanagementsysteem.
 • Vaststellen van rollen en verantwoordelijkheden in kader van de eisen in de relevante wet- en regelgeving, waaronder registratie- en meldingsverplichtingen.
 • Inventariseren van (productie)processen waarop kwaliteitsmanagement van toepassingen is (in geval van zelfgemaakte hulpmiddelen).

Referentie Urotex Medical Supply

Consultancy gezondheidszorg

Ervaring met: 
Gezondheidszorg
Bewezen producten/diensten: 
Zorginstelling
Leverancier/fabrikant
Project Manager - IT adviseur - Organisatieadviseur / Managementconsultant - Kwaliteitsmanagement en Regulatory affairs

Referenties

Urotex Medical Supply
Opzetten kwaliteitssysteem ISO 13485 (2020)
IDA Foundation
Adviseren en begeleiden implementatie GS1 standaarden (2019 - 2020)
Pluripharm
IT adviseur bij het inrichten van ERP software (2018), het opzetten van EDI communicatie tussen klanten en Pluripham (2019)
Haaglanden Medisch Centrum
Project Manager en IT adviseur (2017) - opzetten registratieproces add-on geneesmiddelen met Apotheek Haagse Ziekenhuizen
Groene Hart Ziekenhuis
Project Manager (2016) - implementatie DBC controlesoftware
Mediq Apotheken Nederland
Project Manager (2010 - 2015) - ontwikkelen klantportaal, implementeren CRM

Adres

Wilslaan
39
6708 RW
Wageningen

Contact

0681967900
Bonneke van Ommen

We gebruiken cookies om je een betere gebruikservaring te bieden op deze website. Door te accepteren ga je akkoord met het gebruik van cookies.

Lees meer