Afspraken eenduidige codering medische hulpmiddelen ADC

Onder regie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) hebben de brancheorganisaties uit de zorg (Nefemed, FHI, FME, NFU, NVZ en ZKN) op 21 juni 2017 afspraken ondertekend voor het eenduidig coderen van medische hulpmiddelen (ADC). Deze codering maakt elektronisch scannen mogelijk zodat altijd traceerbaar is bij welke patiënt welk medisch hulpmiddel is gebruikt. De nieuwe afspraken sluiten goed aan op de registratie in het Landelijk Implantaten Register en lopen vooruit op de nieuwe MDR-wetgeving voor medische hulpmiddelen.

Voldoen aan de afspraken

Deadline coderen en data uitwisselen

Productgegevens uitwisselen

Meer weten?